نمونه کارت پرسنلی خبری

چاپ کارت شناسایی فوری پایگاه خبری تحلیلی ادوار

چاپ کارت شناسایی فوری پایگاه خبری تحلیلی ادوار

چاپ و طراحی کارت شناسایی پایگاه خبری تحلیلی ادوار

نمونه طراحی کارت شناسایی خبری

نمونه طراحی کارت شناسایی خبری

کارت شناسایی روزنامه افکار

کارت شناسایی حوزه هنری پایگاه تبلیغات اسلامی(پایگاه خبری)