کارت شناسایی و پرسنلی

نمونه کارها

کارت شناسایی انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

کارت شناسایی انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس
کارت شناسایی صنایع تهویه گلدیران پارس

کارت شناسایی صنایع تهویه گلدیران پارس

صنایع تهویه گلدیران پارس
کارت پرسنلی پارک علم و فناوری استان گلستان

کارت پرسنلی پارک علم و فناوری استان گلستان

پارک علم و فناوری استان گلستان
کارت شناسایی پیشگامان توسعه ارتباطات

کارت شناسایی پیشگامان توسعه ارتباطات

پیشگامان توسعه ارتباطات
کارت شناسایی آموزشگاه خلبانی اسطوره سازان آسمان

کارت شناسایی آموزشگاه خلبانی اسطوره سازان آسمان

آموزشگاه خلبانی اسطوره سازان آسمان
کارت شناسایی شرکت عمران و خدمات شهرک صنعتی لاهیجان

کارت شناسایی شرکت عمران و خدمات شهرک صنعتی لاهیجان

شرکت عمران و خدمات شهرک صنعتی لاهیجان
کارت پرسنلی انجمن فیزیوتراپی ایران

کارت پرسنلی انجمن فیزیوتراپی ایران

انجمن فیزیوتراپی ایران
کارت شناسایی  گروه صنایع ورزشی ارکید مهر

کارت شناسایی گروه صنایع ورزشی ارکید مهر

گروه صنایع ورزشی ارکید مهر