کارت دانشجویی و راهنمای خرید کارت پرینتر مناسب دانشگاه‌ها

کارت دانشجویی و راهنمای خرید کارت پرینتر مناسب دانشگاه‌ها

بیشتر بخوانید

دانشگاه ها مراکز بسیار پر رفت و آمدی هستند و این موضوع باعث شده تا کنترل دسترسی و عبور و مرور در این اماکن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. کارت شناسایی دانشجویی از مهم‌ترین ابزارهای شناسایی و امنیتی داخل دانشگاه است. در اکثر دانشگاه‌های ایران و سایر نقاط جهان، همراه داشتن...