کارت تخفیف ووداس

ووداس

کارت هدیه ووداس
ووداس برای مناسبت های خاص
آدرس کارخانه:
شهرک صنعتی 4 دانگه ، خیابان 24 خیابان افرا ، پلاک 6و8 خیابان سپیدار  ، پلاک 19و21و23
تلفن:55280472،73 همراه: 09195555527
فکس:55258814
Email:info@woodas.ir
91-500-08


کارت تخفیف ووداس