گالری طلای مصلحی

گالری طلای مصلحی

گالری طلای مصلحی
استفاده از این کارت مخصوص شخصی می باشد که نام و نام خانوادگی او روی کارت درج شده.
با ارائه این کارت از تخفیف های مدت دار و دائمی ویژه استفاده نمایید.
این کارت فقط در فروشگاه گالری طلای مصلحی قابل استفاده می باشد.
تلفن:28425 021
www.24k.ir
93-500-4


گالری طلای مصلحی