موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین(ع)

موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین(ع)

موسسه خیریه  مکتب امیرالمومنین(ع)
مدیر عامل:دکتر میر سعید موسوی
تلفن:88664823
فکس:88664828
نشانی:خیابان ولیعصر پایین تر از میدان ونک شماره 2540 ساختمان خورشید طبقه هفتم
92-500-12


موسسه خیریه  مکتب امیرالمومنین(ع)