نمونه چاپ کارت ویزیت دکتر فرهاد زرگری

طراحی و چاپ کارت ویزیت شرکت سرمایه گذاری

IFIC

Iran foreign investments company

دکتر فرهاد زرگری

مدیر عامل و رییس هیات مدیره

تلفن : 31_22031830

نمابر : 22031829

پست الکترونیکی : dr-zargri@ific.org.ir

پایگاه اینترنتی : www.ific.org.ir

 

نمونه چاپ کارت ویزیت دکتر فرهاد زرگری