نمونه چاپ کارت ویزیت فرش اعیان

طراحی و چاپ کارت ویزیت نمایشگاه فرش

فرش اعیان

اولین فرش 1000 شانه جهان

عرضه کننه انواع فرش های 700 1000 شانه

دارنده 5 گواهینامه استاندارد بین المللی

و عضویت در شبکه جهانی کیفیت

آدرس : شهرستان آران و بیگدل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی

تلفن : 54759043 _ 3-54759838   031

وب سایت : www.Aayancarpet.ir

ایمیل : Aayan_carpet@yahoo.com

نمونه چاپ کارت ویزیت فرش اعیان