نمونه چاپ کارت ویزیت شرکت آبنوس صنعت آسیا

طراحی و چاپ کارت ویزیت شرکتی خاص

شرکت آبنوس صنعت آسیا

حمیدرضا محمودی

معاونت مالی و اداری

همراه : 09192657571

تلفکس : 02166905523

ارائه دهننده تجهیزات کامل اداری سمعی و بصری کمک آموزشی

سالن های آمفی تئاتر و کنفرانس

وب سایت : www.abnoossanat.com

ایمیل : abnoossanat@yahoo.com 

نمونه چاپ کارت ویزیت شرکت آبنوس صنعت آسیا