نمونه چاپ کارت ویزیت پردیس اطلاع رسان سپهر

طراحی و چاپ کارت ویزیت شخصی حرفه ای

پردیس اطلاع رسان سپهر

دارای پروانه توزیع خدمات اینترنت

د استان های البرز و تهران

امیر حسین سرحدی

سر پرست فروش راهکارهای سازمانی

مرکز ارتباط پردیس

تهران : 88202707                

کرج : 34110         

تلفن همراه : 09122653430

ایمیل :sarhadi@pardis.ir  

وب سایت : www.pardis.ir 

نمونه چاپ کارت ویزیت پردیس اطلاع رسان سپهر