نمونه چاپ کارت ویزیت انجمن صنعت بانکرینگ ایران

طراحی و چاپ کارت ویزیت انجمن

انجمن صنعت بانکرینگ ایران

نایب رئیس هیئت مدیره

فرید عامری

رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی سپهر پایدار

آدرس : میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر بخارست خیابان هفدهم

پلاک 13 ساختان افق طبقه سوم واحد 302

تلفکس : 88482799

وب سایت : www.ibia.ir

ایمیل : info@ibia.ir

نمونه چاپ کارت ویزیت انجمن صنعت بانکرینگ ایران