کارت شناسایی خبر گزاری

نمونه چاپ کارت پرسنلی خبر گزاری

چاپ کارت پرسنلی و چاپ کارت شناسایی خبر گزاری و عکاسی خود را به شرکت داتکو بسپارید.
این کارت ها از جنس پی وی سی PVC هستند

کارت شناسایی خبر گزاری