گیره قرقره ای کارت شناسایی

گیره قرقره ای کارت شناسایی
گیره قرقره ای مخصوی کارت شناسایی و کارت های پرسنلی 

نقد و نظرات کاربران

ثبت نقد و امتیاز شما نسبت به این مطلب

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید، لطفا قبل از نوشتن نقد خود، امتیاز دهید.

امتیاز: