گیره قرقره ای استیل

گیره قرقره ای بدنه استیل با کلیپس استیل و بند فلزی بلند ایده آل جهت کارتهای کنترل تردد