کارت هولدر تایوانی شفاف

کارت هولدر ( نگهدارنده کارت شناسایی ) افقی از جنس پلاستیک شفاف درجه یک جهت کارتهای شناسایی دورو و استفاده از بند آویز گردنی (LANYARD)