کارت هولدر شفاف عمودی

کارت هولدر ( نگهدارنده کارت پرسنلی) عمودی از جنس پلاستیک شفاف درجه یک جهت کارتهای شناسایی دورو و استفاده از بند آویز گردنی (LANYARD)