کارت خوان

کارت‌خوان مغناطیسی یک دستگاه با قابليت خواندن و کدگذاری كارت‌های مغناطيسی می‌باشد.